Corona FAQ

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Hoe NOW aanvragen? NOW-aanvraag gaat via het UWV.Tot in tegenstelling van eerdere berichten is het laatste nieuws dat er geen eherkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig is om de aanvraag te doen. Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)? U kunt deze nog niet indienen. […]

Corona FAQ

Uitstel van betaling

Ik wil graag uitstel van betaling voor diverse aanslagen verzoeken. Het gaat om meerdere aanslagen met betrekking tot loonbelasting en omzetbelasting. Hoe kan ik dit praktisch aanvliegen? Uitstel van betaling voor diverse aanslagen kan worden verzocht in één brief richting de Belastingdienst. U dient daarin wel te melden dat uw betalingsproblemen door de uitbraak van […]

Corona FAQ

Urencriterium

Komt er ook een tegemoetkoming voor ondernemers die door het wegvallen van omzet het urencriterium (1225 uur) niet halen in 2020? Voorlopig wordt hier nog niets voor geregeld, omdat de maatregelen alleen op de komende 3 maanden zien. Het is daarom verstandig om de uren die dit jaar wel al gemaakt zijn en nog worden […]

Corona FAQ

Melding betalingsonmacht bij uitstel van betaling

Is het nodig een melding betalingsonmacht, ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid te doen, terwijl je in aanmerking komt voor (bijzonder) uitstel van betaling? Ja. Betalingsonmacht dient te worden gemeld binnen 2 weken nadat de belasting betaald moest worden. Die meldingstermijn verandert niet door een eventueel uitstel van betaling. Ook kan uitstel van betaling pas worden verzocht als […]

Nieuws

Openingstijden vakantieperiode

In verband met de vakanties is ons kantoor gesloten van maandag 5 augustus tot en met vrijdag 9 augustus. Tijdens de schoolvakanties (22 juli / 30 augustus) zijn we beperkt bereikbaar. Wij wensen iedereen een zonnige periode toe.

Nieuws

Betere bescherming voor kleinzakelijke gebruiker gewenst

MKB-Nederland pleit ervoor dat de wet zo wordt aangepast dat kleinzakelijke gebruikers van bijvoorbeeld energie of andere diensten dezelfde bescherming krijgen als consumenten. De ondernemersorganisatie reageert hiermee op de vele klachten van ondernemers die door misleidende (telefonische) verkooptechnieken overstappen van leverancier en vervolgens vastzitten aan dure contracten en hoge opzegboetes. De ondernemersorganisatie wil dat de […]

Nieuws

AP verbiedt gebruik BSN in btw-nummer

De Belastingdienst mag van de Autoriteit Persoonsgegevens het burgerservicenummer niet gebruiken in het btw-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak. Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) blijkt dat de Belastingdienst geen wettelijke basis heeft om het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken in het btw-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak. De verwerking van het BSN in het btw-identificatienummer […]

Nieuws

Op vakantie en de autobijtelling

De vakantieperiode breekt binnenkort weer aan en er moet dan vaak een creatieve oplossing bedacht worden om de ‘verklaring geen privégebruik auto’ in stand te houden zodat er geen bijtelling privégebruik auto ontstaat bij de werknemer. De meest voor de hand liggende gedachte is om voor de vakantieperiode de auto van de zaak van de […]