Nieuws

Openingstijden feestdagen

In verband met de feestdagen is het kantoor op vrijdag 24 december vanaf 12.30 uur en 31 december de gehele dag gesloten. Van 27 tot en met 30 december zijn wij beperkt bereikbaar. Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond nieuw jaar toe.

Corona

Corona-doorstartkrediet voor het MKB

Bedrijven kunnen vanaf 1 juni een Time Out Arrangement (TOA)-krediet aanvragen. Het TOA-krediet kan door een bedrijf worden aangevraagd vanaf het moment dat een WHOA-procedure wordt opgestart maar wordt pas toegekend nadat het WHOA-akkoord definitief tot stand is gebracht. Op 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze wet […]

Nieuws

In oktober start controle NOW 1

Bedrijven die minder dan € 25.000 aan steun hebben ontvangen hoeven geen controle door externe partijen te laten uitvoeren. Dat hebben minister Koolmees van SZW en de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) uitgewerkt en vastgelegd in een protocol. Bedrijven kunnen vanaf begin oktober – UWV streeft naar 7 oktober – de eindafrekening van de loonsubsidie […]

Corona FAQ

Tegemoetkoming schade COVID-19

De aanvraagprocedure voor de Tegemoetkoming schade COVID-19 is geopend. (Echter op moment van dit schrijven is er een storing). De aanvraag kan vanaf heden tot en met vrijdag 26 juni 17.00 uur aangevraagd worden. De aanvraag gaat op basis van SBI code zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel op 15 maart jl. Deze code […]

Corona FAQ

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Hoe NOW aanvragen? NOW-aanvraag gaat via het UWV.Tot in tegenstelling van eerdere berichten is het laatste nieuws dat er geen eherkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig is om de aanvraag te doen. Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)? U kunt deze nog niet indienen. […]

Corona FAQ

Uitstel van betaling

Ik wil graag uitstel van betaling voor diverse aanslagen verzoeken. Het gaat om meerdere aanslagen met betrekking tot loonbelasting en omzetbelasting. Hoe kan ik dit praktisch aanvliegen? Uitstel van betaling voor diverse aanslagen kan worden verzocht in één brief richting de Belastingdienst. U dient daarin wel te melden dat uw betalingsproblemen door de uitbraak van […]