Nieuws

Openingstijden feestdagen

In verband met de feestdagen is het kantoor vanaf maandag 25 december tot en met 1 januari gesloten. Met uitzondeling van woensdagochtend 27 december, dan zijn we telefonisch bereikbaar. Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond nieuw jaar toe.

Nieuws

Valse e-mails

Er zijn veel valse emailberichten “vanuit de overheid” die rond gaan. Mocht u een mail ontvangen waarbij u moet betalen of geld terugontvangen wees dan zeer alert. Raadpleeg eerst www.fraudehelpdesk.nl. Om een voorbeeld te noemen; U krijgt een extra toezegging door de COVID-19 pandemie. Klik hier voor het voorbeeld van de valse email.

Corona

Corona-doorstartkrediet voor het MKB

Bedrijven kunnen vanaf 1 juni een Time Out Arrangement (TOA)-krediet aanvragen. Het TOA-krediet kan door een bedrijf worden aangevraagd vanaf het moment dat een WHOA-procedure wordt opgestart maar wordt pas toegekend nadat het WHOA-akkoord definitief tot stand is gebracht. Op 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze wet […]

Nieuws

In oktober start controle NOW 1

Bedrijven die minder dan € 25.000 aan steun hebben ontvangen hoeven geen controle door externe partijen te laten uitvoeren. Dat hebben minister Koolmees van SZW en de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) uitgewerkt en vastgelegd in een protocol. Bedrijven kunnen vanaf begin oktober – UWV streeft naar 7 oktober – de eindafrekening van de loonsubsidie […]

Corona FAQ

Tegemoetkoming schade COVID-19

De aanvraagprocedure voor de Tegemoetkoming schade COVID-19 is geopend. (Echter op moment van dit schrijven is er een storing). De aanvraag kan vanaf heden tot en met vrijdag 26 juni 17.00 uur aangevraagd worden. De aanvraag gaat op basis van SBI code zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel op 15 maart jl. Deze code […]