Corona FAQ

Tegemoetkoming schade COVID-19

De aanvraagprocedure voor de Tegemoetkoming schade COVID-19 is geopend. (Echter op moment van dit schrijven is er een storing). De aanvraag kan vanaf heden tot en met vrijdag 26 juni 17.00 uur aangevraagd worden. De aanvraag gaat op basis van SBI code zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel op 15 maart jl. Deze code […]

Corona FAQ

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Hoe NOW aanvragen? NOW-aanvraag gaat via het UWV.Tot in tegenstelling van eerdere berichten is het laatste nieuws dat er geen eherkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig is om de aanvraag te doen. Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)? U kunt deze nog niet indienen. […]

Corona FAQ

Uitstel van betaling

Ik wil graag uitstel van betaling voor diverse aanslagen verzoeken. Het gaat om meerdere aanslagen met betrekking tot loonbelasting en omzetbelasting. Hoe kan ik dit praktisch aanvliegen? Uitstel van betaling voor diverse aanslagen kan worden verzocht in één brief richting de Belastingdienst. U dient daarin wel te melden dat uw betalingsproblemen door de uitbraak van […]

Corona FAQ

Urencriterium

Komt er ook een tegemoetkoming voor ondernemers die door het wegvallen van omzet het urencriterium (1225 uur) niet halen in 2020? Voorlopig wordt hier nog niets voor geregeld, omdat de maatregelen alleen op de komende 3 maanden zien. Het is daarom verstandig om de uren die dit jaar wel al gemaakt zijn en nog worden […]

Corona FAQ

Melding betalingsonmacht bij uitstel van betaling

Is het nodig een melding betalingsonmacht, ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid te doen, terwijl je in aanmerking komt voor (bijzonder) uitstel van betaling? Ja. Betalingsonmacht dient te worden gemeld binnen 2 weken nadat de belasting betaald moest worden. Die meldingstermijn verandert niet door een eventueel uitstel van betaling. Ook kan uitstel van betaling pas worden verzocht als […]