Melding betalingsonmacht bij uitstel van betaling

Is het nodig een melding betalingsonmacht, ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid te doen, terwijl je in aanmerking komt voor (bijzonder) uitstel van betaling?

Ja. Betalingsonmacht dient te worden gemeld binnen 2 weken nadat de belasting betaald moest worden. Die meldingstermijn verandert niet door een eventueel uitstel van betaling. Ook kan uitstel van betaling pas worden verzocht als er een aanslag ligt (voor afdrachtbelastingen zoals de OB en LB is dat dus een naheffingsaanslag). Melding betalingsonmacht moet binnen 2 weken na de oorspronkelijke betaaltermijn. Dat kan dus liggen vóór het moment dat er een aanslag ligt.