Urencriterium

Komt er ook een tegemoetkoming voor ondernemers die door het wegvallen van omzet het urencriterium (1225 uur) niet halen in 2020?

Voorlopig wordt hier nog niets voor geregeld, omdat de maatregelen alleen op de komende 3 maanden zien. Het is daarom verstandig om de uren die dit jaar wel al gemaakt zijn en nog worden gemaakt, goed  vast te leggen, voor het geval de ondernemer rond de grens uitkomt. Hierbij is het wellicht ook goed de ondernemer er (nogmaals) op te wijzen dat ook indirecte uren meetellen, zoals uren voor acquisitie, reistijd.