Uitstel van betaling

Ik wil graag uitstel van betaling voor diverse aanslagen verzoeken. Het gaat om meerdere aanslagen met betrekking tot loonbelasting en omzetbelasting. Hoe kan ik dit praktisch aanvliegen?

Uitstel van betaling voor diverse aanslagen kan worden verzocht in één brief richting de Belastingdienst. U dient daarin wel te melden dat uw betalingsproblemen door de uitbraak van Corona zijn ontstaan. Het is ook zaak dat de aanslagnummers en bedragen waarover het gaat goed worden beschreven in de brief. Het is niet nodig om per aanslag een aparte brief te sturen. Wij raden wel aan een aparte brief te sturen wanneer het verzoek tot uitstel van betaling ook betrekking heeft op terugbetalen van toeslagen. Overigens kan er pas uitstel van betaling worden verzocht wanneer er een aanslag is opgelegd. Voor de loonbelasting en omzetbelasting dient dus eerst de naheffingsaanslag te worden afgewacht. 

De bedoelde brief stuurt u aan: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.