Teruggaaf BTW op onbetaalde factuur

Een ondernemer die BTW in rekening brengt aan zijn afnemer moet de BTW aangeven en afdragen aan de Belastingdienst. Dat moet ook als zijn klant de factuur niet betaalt. Als de ondernemer aannemelijk maakt dat de betaling niet is ontvangen en niet zal worden ontvangen kan hij om teruggaaf BTW verzoeken. De Belastingdienst weigert terug te betalen als niet voldoende is aangetoond dat de betaling echt niet zal worden ontvangen. Dit probleem kan niet worden voorkomen door een creditfactuur aan de klant te sturen. Daarmee zou de ondernemer namelijk te kennen geven dat de hele factuur wordt teruggedraaid, en dat betaling niet meer hoeft. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.  Om voor de teruggaaf van de BTW in niet betaalde facturen in aanmerking te komen is het niet noodzakelijk dat de overeenkomst is ontbonden of beëindigd. Het is ook niet nodig om de prijs achteraf te verlagen, of om af te zien van incasso. De ondernemer moet wel aannemelijk maken dat de vergoeding geheel of gedeeltelijk niet zal worden ontvangen. Dat kan hij doen door bijvoorbeeld te laten zien dat hij behoorlijke incassomaatregelen heeft genomen.