BV behaalt het voordeel, niet de DGA

Een onderneming wordt uitgeoefend in BV-vorm. De DGA heeft rekening courant geld geleend van de BV. Deze lenigen zijn verstrekt door en uit middelen van de BV voor transacties in privé in onroerend goed. Na een boekenonderzoek stelt de inspecteur dat in 2008 in feite een voordeel uit onroerend goed van de DGA is behaald door de BV van € 19.480 en niet door de DGA als privépersoon. De voordelen waren volgens hem behaald door de bedrijfsuitoefening van de BV. De behaalde voordelen werden niet aan de DGA toegerekend als privépersoon. Dus geen Box 3 voordeel. De inspecteur had volgens de Rechtbank terecht een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting opgelegd.

De lering hieruit is dat de uitkomst wellicht totaal anders was geweest indien de DGA voor een langere periode een ‘échte’ geldlening was overeengekomen in plaats van in rekening courant gelden te lenen.