Blauwe envelop verdwijnt

De Belastingdienst gaat op termijn helemaal over op elektronische communicatie. Iedere burger krijgt een eigen met DigiD beveiligde berichtenbox waarin brieven, aanslagen en beschikkingen terecht komen. Burgers kunnen veel belastingzaken eenvoudig zelf digitaal regelen.

Vanuit de Tweede Kamer en de ouderenbonden zijn zorgen geuit over hen die niet beschikken over een computer of er niet mee kunnen werken. De Nationale Ombudsman start een onderzoek naar de gevolgen voor kwetsbare groepen. Staatssecretaris Wiebes heeft toegezegd dat de Belastingdienst de service verlenende organisaties zowel financieel als met raad en daad gaat ondersteunen. Vanaf december 2015 worden reclamespotjes uitgezonden.

De Belastingdienst opent een speciaal telefoonnummer waar alle burgers met hun vragen over de digitale communicatie terecht kunnen. Het is ook mogelijk om via DigiD iemand te machtigen om de zaken digitaal te behartigen. Voor hen die echt niet in staat zijn om hun zaken digitaal te (laten) regelen wordt een maatwerkoplossing gezocht. Uitstel van invoering wordt niet overwogen.

De digitalisering wordt geleidelijk ingevoerd. De meldingen over voortzetting van toeslagen in een volgend jaar zijn het eerst aan de beurt om digitaal te worden verstuurd.