Verbod privégebruik auto van de zaak

Sommige werknemers rijden met een bedrijfsauto naar klanten. Er geldt een verbod op privégebruik van deze auto van de zaak voor de werknemers. Het misverstand wat leeft aan de kant van de werkgever komt nu naar voren. Door het verbod privégebruik is er geen kilometeradministratie van de auto en de werkgever controleert nauwelijks (of niet) het privégebruik. Hierdoor stelt de belastingdienst dat de auto’s aan de werknemers ter beschikking zijn gesteld en er een bijtelling moet plaatsvinden. De inspecteur legt naheffingen voor de loonheffing op. Het Hof stelt de werkgever die in beroep komt tegen de aanslag in het ongelijk. Er was weliswaar een verbod op privégebruik maar de werkgever moet de kilometeradministratie en het privégebruik hierbinnen wel controleren. Door de afwezigheid van een rittenadministratie is niet vast te stellen of er voor privégebruik niet meer dan 500 km is gereden. De aanslag van de belastingdienst blijft dan ook grotendeels in stand.

Zie hier de rechtspraak