Valse e-mails

Er zijn veel valse emailberichten “vanuit de overheid” die rond gaan. Mocht u een mail ontvangen waarbij u moet betalen of geld terugontvangen wees dan zeer alert. Raadpleeg eerst www.fraudehelpdesk.nl.

Om een voorbeeld te noemen; U krijgt een extra toezegging door de COVID-19 pandemie. Klik hier voor het voorbeeld van de valse email.