Vaarwel VAR, welkom DBA!

De VAR-verklaring die voor het werken met ZZP’ers wordt gebruikt is vanaf 1 mei a.s. niet meer geldig. Hiervoor in de plaats komt nieuwe regelgeving, de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (afgekort Wet DBA). Het grote verschil met de VAR is dat de Belastingdienst vanaf 1 mei aanstaande aan de hand van (model)overeenkomsten van opdracht gaat beoordelen of er sprake is van een loondienstverband of een zelfstandige. Als de Belastingdienst tot de conclusie komt dat er sprake is van een loondienstverband, dan ontstaat er voor de opdrachtgever een verplichting om loonbelasting en werknemerspremies af te dragen.

Toets
De Belastingdienst heeft op haar website modelovereenkomsten gepubliceerd op basis waarvan wordt aangenomen dat er sprake is van zelfstandigheid. De overeenkomsten worden getoetst aan de hand van drie vereisten, te weten:

  • Is er sprake van loon?
  • Is de opdrachtnemer verplicht om persoonlijk arbeid te verrichten?
  • Is er sprake van een gezagsverhouding?

Als het antwoord op deze drie vragen bevestigend is, dan is er sprake van een dienstbetrekking en moet er loonbelasting en werknemerspremies worden afgedragen aan de Belastingdienst.

Modelovereenkomsten
Het is overigens niet verplicht om te werken met de modelovereenkomsten van de Belastingdienst. Het is ook mogelijk om zelf een overeenkomst op te (laten) stellen, maar het is ook mogelijk om geen overeenkomst te hanteren als overduidelijk is dat er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking.

Handhaving
U heeft tot 1 mei 2017 de tijd om uw arbeidsrelaties onder de loep te nemen en in te delen of hier wel of geen risico kan ontstaan dat er sprake is van een dienstverband. Dit onderzoek kan tot gevolg hebben dat er aanpassingen moeten worden doorgevoerd in de werkwijze of dat er een nieuwe overeenkomst moet worden opgesteld. Vanaf 1 mei 2017 gaat de Belastingdienst controleren of de nieuwe wetgeving wordt nageleefd. Heeft u vragen, wij helpen u graag!