Nieuwe werkkostenregeling: begin op tijd met de invoering!

Vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers kunnen geheel of gedeeltelijk belastingvrij zijn. Omdat de oude regels te ingewikkeld werden gevonden is er sinds 2011 een nieuwe regeling. Tot en met 2014 kunnen werkgevers nog voor de oude regeling kiezen, maar vanaf 2015 moet iedereen verplicht overstappen op de nieuwe werkkostenregeling. Naast een aantal met naam en toenaam benoemde vrijstellingen kunnen werkgevers tot een bedrag van 1,2% van de loonsom belastingvrije verstrekkingen doen, of bedragen vergoeden. Het maakt niet uit waarvoor of aan wie. Is de waarde van de verstrekkingen hoger dan die 1,2%, dan moet over het meerdere 80% loonbelasting worden afgedragen.

De staatssecretaris heeft op 3 juli 2014 aangekondigd de werkkostenregeling op een aantal punten te verbeteren. Ondanks dat is de nieuwe regeling bepaald niet eenvoudig te noemen. De invoering heeft heel wat voeten in de aarde. Zo moeten werkgevers in kaart brengen wat het gaat kosten, of in sommige gevallen, wat het gaat opleveren. Werkgevers die worden geconfronteerd met veel hogere kosten kunnen overwegen hun arbeidsvoorwaarden anders in te richten. Daarvoor is overleg met de werknemers nodig. Daarnaast zijn aanpassingen in de financiële administratie nodig. Er is in ieder geval tijd nodig om de invoering in goede banen te kunnen leiden.