Kilometervergoeding carpoolen

Aan een werknemer kan voor woon-werkverkeer 19 cent per kilometer worden vergoed. Dit bedrag is dan fiscaal onbelast te vergoeden. Een hogere vergoeding dan de 19 cent leidt tot belastingheffing over het meerdere. Als voorbeeld: Indien er 30 cent per kilometer wordt vergoed, is 11 cent tot het loon van de werknemer te rekenen of dient in de vrije ruimte van de werkkostenregeling opgenomen te worden. Deze vergoeding voor woon-werkverkeer kan ook uitbetaald worden aan de meerijders bij het carpoolen. Ieders individuele-woon-werkverkeer wordt dan berekend.

Voor de duidelijkheid: Als werkgever mag je dit carpoolen niet organiseren. De werknemers kiezen zelf met welke auto wordt gereden. Het is aan te raden om in wisselende auto’s te rijden. Bij carpoolen zal de chauffeur vaak een aantal kilometers moeten omrijden om iedereen op te pikken. Deze omrijkilometers kunnen door de werkgever niet extra aan de chauffeur (de werknemer) worden vergoed. De meerijders kunnen hun vergoeding, geheel of gedeeltelijk, wel in onderling overleg afdragen aan de chauffeur/collega om zijn extra kilometers te dekken. Als werkgever mag u in ieder geval niet bijdragen.