Nieuws

Op vakantie en de autobijtelling

De vakantieperiode breekt binnenkort weer aan en er moet dan vaak een creatieve oplossing bedacht worden om de ‘verklaring geen privégebruik auto’ in stand te houden zodat er geen bijtelling privégebruik auto ontstaat bij de werknemer. De meest voor de hand liggende gedachte is om voor de vakantieperiode de auto van de zaak van de […]

Nieuws

Is een computerbril fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?

Een zelfstandige verricht zijn betaalde redactionele werkzaamheden met gebruik van een computer. Om de teksten op het beeldscherm goed te kunnen lezen schaft hij een computerbril aan die uitsluitend gebruikt wordt voor die redactionele werkzaamheden. De vraag die beantwoord moet worden is of deze aanschaf een fiscale aftrekpost is. De Hoge Raad heeft jaren geleden […]

Nieuws

Zakelijke etentjes in restaurants

​Bij een boekenonderzoek door de belastingdienst blijkt dat naast de aanwezigheid van de nota’s, geen administratie aanwezig is die inzicht geeft in het zakelijke karakter van de etentjes van de ondernemer. Deze kritische blik van de boekenonderzoeker ontstaat doordat in een jaar voor ca. € 14.000 aan etentjes in de administratie zijn geboekt. De inspecteur […]

Nieuws

Fiscus mag foto’s snelwegcamera’s niet gebruiken

(bron: AccountantWeek) De Belastingdienst mag voor de controle van rittenregistraties in het kader van privé-gebruik van een auto van de zaak geen gebruik maken van met ANPR-camera’s vastgelegde beelden. Voor het gebruik van deze beelden bestaat namelijk geen toereikende wettelijke grondslag. Dat oordeelt de Hoge Raad vandaag in drie zaken. Drie belastingplichtigen mogen van hun […]

Nieuws

Verbod privégebruik auto van de zaak

Sommige werknemers rijden met een bedrijfsauto naar klanten. Er geldt een verbod op privégebruik van deze auto van de zaak voor de werknemers. Het misverstand wat leeft aan de kant van de werkgever komt nu naar voren. Door het verbod privégebruik is er geen kilometeradministratie van de auto en de werkgever controleert nauwelijks (of niet) […]

Nieuws

ZZP’er met een huurwoning

De Hoge Raad heeft in augustus jl. uitgesproken dat de hele huur bij een IB-ondernemer/Resultaatgenieter fiscaal afgetrokken kan worden als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. De werkruimte moet voor de onderneming gebruikt worden èn deze moet tenminste 10% van het huurhuis uitmaken. Wel moet er een bedrag op de aftrekpost in mindering worden gebracht als […]

Nieuws

Geen aftrek voorbelasting BTW

Een BTW-ondernemer kan de hem in rekening gebrachte BTW als voorbelasting in aftrek brengen op de periodiek in te dienen aangifte omzetbelasting. Er dient dan aannemelijk te worden gemaakt dat er recht bestaat op de geclaimde teruggaaf van voorbelasting. Dit dient dan aangetoond te worden met de facturen die in de administratie aanwezig zijn. In […]